Bältros – En introduktion

bältros online läkare

Bältros är en virusinfektion som orsakar smärtsamma utslag. Även om Bältros kan förekomma på alla delar av din kropp, är det ofta på en remsa blåsor som sträcker sig på ena eller andra sidan av din bröstkorg.

Bältros orsakas av varicella-zostervirus (VZV) vilket är samma virus som orsakar vattkoppor. Har du haft vattkoppor, finns viruset inaktivt i din kropp och många år senare kan det reaktiveras som bältros.

Även om inte bältros på något sätt är en livshotande sjukdom kan det orsaka kraftiga smärtor. Vaccin kan reducera risken för bältros och tidig behandling kan förkorta bältrosinfektionen och minska riskerna för komplikationer.

Bältros Symptom

Bältros symtom börjar ofta på bara en väldigt liten del på ena sidan av din kropp. Ofta är tidiga tecken på bältros att det drabbade området:

 • Gör ont, har en brännande känsla, stickningar eller avdomningar
 • Är känsligt för beröring
 • Ett rött utslag som börjar några dagar efter övriga symptom
 • Kliande

Vissa människor upplever också:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Ljuskänslighet
 • Utmattningssymtom

Smärta är ofta det första symptomet för bältros. För några kan denna smärta bli väldigt intensiv. Lite beroende på var smärtan sitter, kan den ibland förväxlas med symptom för andra sjukdomar, såsom lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och njursjukdomar. Vissa har och utvecklar dock bältros utan blåsor, någon smärta eller ens utslag på huden.

Mest vanligt är det att bältrosutslag sprider sig som en remsa av blåsor som sträcker sig på någon sida av din överkropp. Men bältros kan också sätta sig runt ögonen, i ansiktet, och på halsen. Får man bältros i ögat eller bältros i ansiktet kräver det ofta en lite annorlunda typ av behandling.

Bältros Sverige

När du bör uppsöka en läkare

Bältros är en sjukdom du ska kontakta en läkare om du tror att du har. Som vi skrev ovan kan smärtorna på din kropp ibland misstolkas, men självklart också ibland vara något helt annat. Skulle det t.ex. vara smärtor som orsakas av hjärtat kan det vara väldigt akut och du kan behöva omedelbar vård.

Bältros kan behandlas av onlineläkare då det är enkelt att göra en bedömning utan att ta några prover. Det är också enklare att behandla bältros ju tidigare man upptäcker viruset. Kontakta därför alltid en läkare och extra viktigt är det i följande situationer:

 • Om smärtan och utslagen är i närheten av ditt öga. Obehandlad bältros i ögat kan det leda till permanenta ögonskador.
 • Om du är 60 år eller äldre. Ålder har en betydande påverkan risken för komplikationer.
 • Du eller någon i din familj har ett försvagat immunsystem, pga cancer, medicinering eller kronisk sjukdom.
 • Blåsorna är väldigt utspridda och/eller väldigt smärtsamma.

Bältros smitta

Har du bältros är du smittsam. Du kan smitta alla som inte är immuna mot vattkoppor. Alltså är får den du smittar vattkoppor, medan de som redan är immuna inte kan få det. I dessa fall är det bara din egen kropp som i olika lägen kan utveckla bältros.

Bältros orsakas av varicella-zoster virus. Det är samma virus som orsakar vattkoppor. Alla som har haft vattkoppor kan utveckla bältros. Efter du tillfrisknat från vattkoppor, vanligtvis som barn, kan bältrosviruset sätta sig i ditt nervsystem och ligga vilande många år.

Tillslut kan viruset reaktiveras och genom nervsystemet ta sig till din hud där det utvecklar bältros. Men inte alla som har haft vattkoppor kommer att utveckla bältros.

Vad som orsakar bältros är lite oklart. Men forskare ser vissa mönster. Bältros är mer vanligt bland äldre med nedsatt immunförsvar, så vid tillfälliga nedsättningar av ditt immunförsvar är risken för bältros högre och ökar med ålder.

Samma familj som herpesvirus

Varicella-zoster är del av den grupp virus vi kallar herpesvirus, vilket inkluderar munsår (herpes runt munnen) och genital herpes (könsherpes). På grund av detta släktskap kallas ibland bältros för herpes zoster. Men det virus som orsakar vattkoppor och bältros är inte samma virus som orsakar mun- eller könsherpes.

Smittar du?

Bältros smittar via direktkontakt mellan vätskefyllda eller läckande blåsor och någon annans hud. Men skulle du smitta någon får denne alltså inte bältros utan vattkoppor.

Vattkoppor kan utveckla sig till en farlig och obehaglig sjukdom, speciellt om man får det i vuxen ålder. Därför är det viktigt att du undviker fysisk kontakt med alla som ännu inte haft eller är vaccinerad mot vattkoppor.

Är du osäker på ovanstående är det bättre att undvika fysisk kontakt överhuvudtaget. Extra viktigt är det om du rör dig i miljöer där det finns gravida kvinnor, nyfödda barn eller personer med nedsatt immunförsvar.

Tänk på att

Stanna hemma från jobbet eller skolan om blåsorna utsöndrar vätska och inte kan täckas.

Du är bara smittsam mot andra när dina bältrosblåsor är vätskefyllda och riskerar att spricka eller har spruckit.

Du kan täcka blåsor och utslag med löst sittande kläder för att undvika smärta.

Riskfaktorer för bältros

Alla som haft vattkoppor kan utveckla bältros. De flesta vuxna i Sverige hade vattkoppor när de var barn. Och, trots att vattkoppor idag inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är det många föräldrar som vaccinerar sina barn mot vattkoppor idag.

Eftersom det därför är väldigt många som idag blivit utsatta för sådant virus kan vi räkna med att fallen bältros kommer att öka enbart på grund av den höga exponeringen av vattkoppor i Sverige idag.

Det finns faktorer som också ökar dina chanser att utveckla själva bältrosen, bland annat:

 • Vara över 50 år. Bältros är mest vanligt bland personer över 50 år och risken ökar med ålder. Det finns experter som bedömer att nästan hälften av alla över 80 år kommer att utveckla bältros.
 • Att redan ha vissa sjukdomar. Sjukdomar som försvagar ditt immunsystem, såsom HIV/AIDS, hepatit C och cancer ökar risken för bältros.
 • Bältros stress. Det börjar också komma forskning som visar att stress kan påverka bältros. Mest troligt för att det kan leda till sänkt immunförsvar.
 • Viss medicinering. Medicinering som hjälper kroppen att ta emot transplanterade organ ökar risken för bältros. Även ett långt användande av anabola steroider ökar risken.

4 bältros komplikationer

1

Postherpetisk neuralgi

För vissa personer fortsätter bältrossmärtan långt efter det att blåsorna försvunnit. Detta kallas postherpetisk neuralgi och uppstår när skadade nervfibrer skickar förvirrade och överdrivna signaler om smärta till din hjärna. Det kan ta över ett år innan smärtan försvinner.

2

Synförlust

Bältros kring ögonen can skapa smärtsamma ögoninfektioner som kan resultera i synförlust.

3

Neurologiska problem

Beroende på vilka nerver som är påverkade kan bältros orsaka en inflammation i hjärnan (encefalit), ansiktsförlamning och till och med hörsel- och/eller balansproblem kan utvecklas. Dessa komplikationer kan uppstå samtidigt som andra.

4

Hudinfektioner

Om inte bältros behandlas ordentligt kan bakteriella hudinfektioner uppstå.

Bältros vaccin

Om du letar efter bältrosvaccin har du två valmöjligheter: Zostavax och Shingrix.

Zostavax

Vaccinet Zostavax, som kom till den svenska marknaden 2006, är ett läkemedel vaccin mot bältros. Läkemedelsförsäkringen omfattar Zostavax.

Vnligtvis tar du vaccinet via en spruta i överarment och det ger dig ett skydd i cirka fem år och från vaccinet ges.

Shingrix

Shingrix är ett nyare vaccin och kom till marknaden 2017, och har varit det föredragna alternativet till Zostavax. Vaccinet tas i två doser, med två till sex månaders mellanrum.

Det ger ett femårigt skydd. Bältrosvaccinet är testat och rekommenderas till personer över 50 år och du ta ta Shingrix även om du tidigare tagit Zostavax (vilket vanligtvis rekommanderas först till personer som är 60 år eller äldre).

I Sverige tillhandahålls Shingrix inte för närvarande.

Bältrosvaccin bieffekter

De vanligaste bieffekterna du får när du tar bältrosvaccin är huvudvärk och rodnad, smärta, omhet, svullnad eller att det kliar där du fått sprutan.

Det är ingen garanti att du blir helt immun mot bältros, även om du tar vaccin. Det finns flera fall där vaccinerade personer får sjukdomen. Men, är du vaccinerad, är chanserna stora att du minskar omfattningen av sjukdomen och reducerar risken för postherpetisk neuralgi.

Bältros vaccin slutsats

Bältrosvaccin används bara som en förebyggande strategi. Det är inte avsett för dig som redan har sjukdomen. Tala med din nätläkare idag om vilket val som är bäst för dig.