Hepatit C – allt du behöver veta om HepatitC

hepatit c online läkare

Hepatit C, som också är känt under HCV (hepatit C virus), är en virusinfektion som orsakar leverinflammation i form av svullnad. HCV kan leda till mycket allvarliga leverskador.

Hepatit C är en av de mest vanliga leversjukdomarna vi har i Sverige och många personer som har viruset kan få kroniska leverskador och sjukdomar. Många personer kan också leva med hepatit C i flera år utan tydliga symptom och när det väl upptäcks kan det ibland vara försent att behandla.

Därför är det väldigt viktigt att man utbildar sig i att känna igen symptom på sig själv och andra. Utbildning och medvetenhet är två mycket viktiga faktorer för att upptäcka hepatit C.

Vad är Hepatit C

Hepatit C är ett blodburet virus som framförallt angriper cellerna i levern. Det kan resultera i inflammation och signifikanta skador på levern. Det kan också påverka leverns förmåga att utföra sina grundläggande och livsnödvändiga uppgifter.

Även om HCV alltid har ansetts vara en leversjukdom (hepatit betyder ”leverinflammation”) har senaste årens forskning visat att hepatit viruset HCV påverkar en mängd andra delar på kroppen. Detta kan inkludera matsmältningssystemet, lymfsystemet, immunsystemet och hjärnan.

Hur smittar hepatit C

HCV smittar framförallt genom parenterala exponeringar (alltså genom penetration av hud eller slemhinnor) där det infekterar blodet. Det kan smitta både genom smittat blod, men också genom kroppsvätskor. Möjliga smittvägar är:

 • Injektioner av redan smittade kanyler. Detta är den vanligaste smittoorsaken i Sverige.
 • Olyckshändelser i form av nålstick i sjukhusmiljöer.
 • Mottagande av smittat blod vid bloddonationer eller smittade organ vid organtransplantationer. Detta var tidgare en mycket vanlig smittoorsak, då man inte kontrollerade donerat blod eller organ mot hepatit C innan 1992. Det gör man dock nu, så detta sker inte längre i Sverige.
 • Att födas av en HCV smittad mamma, då risken är ca 6% att sjukdomen överförs till spädbarnet.

Stadier av HCV

Hepatit C virus påverkar personer olika och har flera olika stadier. Det är inte säkert att det ser exakt likadant ut för alla patienter, men de huvudsakliga stadierna av HCV och den normala ordningsföljden är:

 1. Inkubationsperioden – detta är perioden mellan smittotillfället till insjuknandetillfället. Det kan vara allt från 14 till 80 dagar, men genomsnittet ligger runt 45 dagar.
 2. Akut hepatit C – detta är en kortfristig sjukdom som sträcker sig de första 6 månaderna från det att viruset kommit in i din kropp. After den akuta fasen, kommer vissa patienter kunnat bota sjukdomen och vissa personer läker ur sjukdomen av sig själva.
 3. Kronisk hepatit C – om man inte får behandling under de första 6 månaderna (vilket är ovanligt då symptomen inte alltid visar sig, se mer nedan) eller läker ur sjukdomen av sig själv omvandlas hepatit C till en långvarig sjukdom.
 4. Levercirros (skrumplever) – sjukdomen är en inflammation som, över tid, ersätter friska leverceller med ärrvävnad. Det kan ta väldigt lång tid för detta att ske, 20-30 år, men påskyndas av andra faktorer såsom alkohol eller andra sjukdomar så som HIV.
 5. Levercancer – Levercirros gör också att uppkomsten av cancer i levern ökar. Detta vet dock sjukvården om, vilket gör att alla personer med levercirros genomgår regelbundna kontroller för cancer.

Hepatit C Symptom

Väldigt många (över 70%) med en akut hepatit C infektion upplever inga symptom eller visar andra spår av infektionen. Om HCV symptom uppstår, visar de sig oftast inom två veckor upp till 6 månader, efter att du smittats av hepatit C virus.

Det är dock väldigt viktigt att man försöker identifiera HCV symptom tidigt, då det är betydligt enklare att bota sjukdomen om man upptäcker den tidigt. Upptäcker man viruset tidigt är också risken för leverskador betydligt mindre.

Om du utvecklar hepatit C symptom, är de ofta ganska milda och influensaliknande och kan innebära:

 • Ömma muskler
 • Ledverk
 • Extrem trötthet
 • Illamående och dålig aptit
 • Klåda
 • Feber
 • Mörkt urin
 • En gulnande missfärgning i ögonvita och huden (gulsot)
Hepatit C Sverige

HCV smitta i Sverige – ett minskande problem

Hepatit C är fortsatt ett folkhälsoproblem sett ut ett globalt perspektiv, men mer än 70 miljoner människor som är smittade och lever med hepatit C. I Sverige är det, glädjande nog, färre fall som rapporteras för varje år som går.

2018 rapporterades det circa 1600 fall av HCV i Sverige. De flesta av dessa fall har fått sjukdomen i Sverige och långt över hälften har fått den när de injicerat droger. Unga som injicerar droger är, trots att hepatit C minskar över lag i Sverige, en utsatt grupp och det pågår en fortsatt smittspridning bland narkomaner.

Men till följd av att fler och fler svenska kommuner tillhandahåller sprutbytesprogram är förhoppningen en minskning av HCV även i denna utsatta grupp kommande år.

Hepatit C Test och diagnos

Det finns idag flera tester för att göra ordentliga diagnoser av hepatit C och att följa sjukdomsförloppet i kroppen. Nedan listar vi de fem vanligaste undersökningarna man kan föra för att testa om man har HCV. Vi går igenom vilka hepatit C tester det är, varför du behöver dem och vad de kan säga om just ditt sjukdomstillstånd.

1

Hepatit C antikroppstest

Letar efter antikroppar för hepatit C virus i blodet.

Blod tas via kanyl, oftast från armen.

Ett negativt resultat betyder att det inte finns några antikroppar i blodet och ett positivt resultat visar antikroppar.

Om resultatet är positivt betyder det att patienten har varit smittad, men inte nödvändigtvis är det fortfarande.

2

Hepatit C viralt belastningstest

Detta prov visar om HCV finns i blodet vid tiden då testet tas. Om det gör det mäter också testet nivån av virus i kroppen.

Det används också för att jämföra virala nivåer före och efter behandlingen ägt rum.

Blodprovet tas via spruta i armen vanligtvis, men kan också tas på andra platser.

3

Hepatit C Genotyp

Avgör vilken av de 6 olika genotyperna av HCV som finns i blodet.

Detta är viktigt att veta eftersom olika genotyper kräver längre behandling än andra.

Även genotypprovet görs via blodprov, oftast via armen.

4

Leverfunktionstester

Identifierar och övervakar leverskador som uppkommit av HCV.

Leverfunktionstestet görs via blodprov.

Man genomför många tester på blodprovet där man mäter en mängd substanser i levern som relaterar till leverfunktionen.

5

Leverbiopsi

Identifierar leverskada och, om det finns, vilken typ av skada och omfattningen.

Biopsinålen sätts genom huden och in i levern där man tar ett vävnadsprov för att göra tester på. Lokalbedövning ges och vissa patienter behöver lugnande för att genomföra testet.

Om levern är skadad kan läkaren bedöma om skadan orsakats av HCV och vilken nivå av leverskada patienten har.

Det kan vara ganska påfrestande mentalt att göra ett biopsiprov, men leder ofta till väldigt korrekta bedömningar.

Var gör man testerna?

Lever- och hepatit C-tester genomförs på sjukhus eller vårdcentral.

Online läkare kan göra en initial bedömning och rådge i ett första stadie, men eftersom mer eller mindre alla test av HCV görs via blodet eller biopsi, kräver hepatit C test fysisk patientnärvaro.

hepatit C test

Medicinering och behandling

Hepatit C behandling tar sikte på att få bort viruset från blodet för att kunna minska lever skador och lever sjukdomar. Det finns olika mediciner för att behandla hepatit C, men några av dem är bara effektiva för vissa typer av HCV.

Antiviral medicinering

En hepatit C infektion behandlas med antivirala mediciner som tar sikte på att få bort viruset från kroppen. Målet med sådan medicinering är att det inte ska finnas spår av HCV i kroppen 12 veckor efter du avslutat behandlingen.

Forskningen kring HCV och behandling av hepatit C har verkligen gått framåt sista åren och idag finns det många fler mediciner mot HCV än vad som bara fanns för 10 år sedan. Ett resultat av detta är att de flesta patienter med hepatit C har bättre chanser till tillfrisknande, färre bieffekter vid behanding av HCV och kortare behandlingstider.

Baserat på din medicinska historia, fysiska status, vad provresultaten visar (framförallt vilken HCV genotyp du har), och annat kommer din läkare att kunna föreslå vilka mediciner som är rätt för dig. Efter det kommer läkaren att skiva ut ett onlinerecept, du kan använda för att hämta ut dina medicner.

Levertransplantation

Om du utvecklat väldigt allvarliga skador från en kronisk hepatit C infektion kan en levertransplantation vara ett alternativ. Vid en lever transplantation tar en kirurg bort din skadade lever och ersätter den med en ny, frisk lever.

De flesta transplanterade levrar kommer från avlidna personer, men det är också möjligt för en levande person att donera delar av sin lever.

En levertransplantation botar, i de flesta fall, inte hepatit C av sig själv. Infektionen stannar ofta i kroppen och kräver antiviral medicinering för att förhindra att den transplanterade levern skadas. Flera studier har visat att ny, direktverkande antiviral medicinering är väldigt effektiva för en patients som genomfört en levertransplantation.

Vaccin mot Hepatit C

Även om det inte finns hepatit C vaccin, rekommenderar vi att du vaccinerar dig mot hepatit A och hepatit B virus. Detta är sparata virus, men som också kan orsaka leverskador och komplicera sjukdomsförloppet om du också har HCV.

Det forskas mycket på möjligheterna att hitta ett vaccin mot hepatit C. HCV är en sjukdom där det gått väldigt fortframåt sista 10 åren och forskare välden över har en hög förhoppning om att hitta ett hepatit C vaccin kommande år.

Hepatit C kost

Det finns ingen bevisad ”hepatit C diet” som forskarna enats kring. Men att äta nyttigt när du har hepatit C kan förbättra dina levervärden, vilket är viktigt eftersom levern utsätts för stora slitningar från HCV.

En välbalanserad kosthållning kan leda till att levern fungerar bättre och en minskad risk för levercirros. Det hjälper dig också att föbättra immunförsvaret för att hålla andra sjukdomar ur kroppen. Patienter med hepatit C har ofta högre andel typ 2 diabetes, eftersom HCV virus kan öka kroppens insulinresistens. Därför är en bra kosthållning när du har hepatit C viktigt för att hålla blodsockret i kontroll och minska mängden kroppsfett och genom det minska risken att utveckla diabetes.

HCV information
Hepatit C och kaffe

Flera studier har visat att det finns fördelar med att dricka kaffe om du har HCV. Studierna visar att man måste dricka mer än två koppar om dagen för att se någon skillnad.

Än så länge är inte forskningen stark nog att man kan utfärda en rekommandation om att dricka kaffe för patienter med HCV och det finns personer som allmänt reagerar dåligt på kaffe.

Men är du en av dem som redan dricker kaffe och dessutom har hepatit C – fortsätt njuta!

Hepatit C diet

När du behandlas för hepatit C ska du äta hälsosamt, inte vara överviktig och undvika alkohol under hela behandlingen. Motsatsvis leder ofta en dålig diet till leverproblem. Att vara överviktig, dricka för mycket alkohol, att ha diabetes, och/eller ha höga nivåer av kolestrol eller blodfetter leder till att fett byggs upp i levern. Så kallad fettlever (eller steatosis) tillsammans med HCV ökar chanserna för att utveckla skrumplever. Det mest effektiva sättet att komma tillrätta med dessa problem är att gå ner i vikt.

Att hålla sig till en generellt sätt hälsosam diet och hålla en normal kroppsvikt är i sig inte en behandling av hepatit C, men ett väldigt bra sätt att skydda din lever. Att följa livsmedelsverkets rekommendationer om hur man bör äta räcker för de allra flesta. För er som redan utvecklat skrumplever eller har sjukdomar såsom diabetes eller problem med njurarna, kan det finnas anledning att äta annat. Sådan konsultation görs med fördel i samband med läkare.

Generella kostråd till dig med hepatit C innehåller följande:

 • Försök ha balans mellan kaloriintag och kaloriförbränning.
 • Äta fullkornsprodukter.
 • Se till att få i dig tillräckligt med protein och stötta med proteinpulver om nödvändigt.
 • Ät frukt och grönt i tillägg till övrig kost för att få variation i näringsintaget.
 • Begränsa intaget av salt, söt eller fet mat.
 • Drick ordentligt! Kroppen behöver vätska för att kunna fungera på högsta nivå.
 • Var försiktig med hälsotabletter, vissa vitaminer som A och D, järn och niacin kan skada din lever i för höga doser. Rådfråga alltid läkare innan du tar kosttillskott.
 • Alkohol bryts ner av levern och om du har hepatit C jobbar redan levern på högvarv. Det bästa är att helt skippa alkohol.

Alkohol och hepatit C

Nyare hepatit C behandlingar och medicineringar har inte använts tillräckligt länge för att det ska finnas tillräcklig forskning för att med säkerhet kunna slå fast deras kompabilitet och relation med alkohol. Men, som en generell regel kan man säga att om du är orolig för din leverhälsa ska du undvika alkohol.

Med äldre hepatit C behandlingar har forksningen tydligt visat att alkohol försämrar hepatit C-relaterade leverskador och påverkar hälsotillståndet permanent.

Vi på onlineläkarna.se rekommenderar ingen som har eller anar att de har leverskador dricker alkohol. Chanserna att tillfriskna är mätbart mycket bättre om alkohol hålls utanför till dess du har tillfrisknat.

Vad kostar det att behandla Hepatit C

Sedan de första botande medicinerna mot hepatit C kom till marknaden 2014 har det varje år blivigt billigare att behandla HCV.

I en rekommendation från 2019 föreslår NT-rådet (Rådet för nya terapier) att samtliga patienter med kronisk hepatit C, oavsett fibrosstadium, ska vara aktuella för behandling och att viss namngiven medicin ska vara del av läkemedelsförmånena.

Om du befinner dig i fibrosstadium 2-4 kommer att ges förtur för att inleda behandling och ett pågående missbruk är inte en kontraindikation på behandling. Har du ett pågående missbruk krävs dock speciella resurser och samordning mellan olika myndigheter.

Hepatit C läkare och doktorer

Lider du av hepatit C och ska inleda din behandling är chansen stor att du kommer träffa en eller flera av följande läkartyper.

 • Onlineläkare, allmänläkare eller familjeläkare – den första läkaren du kommer att träffa (om du är vuxen) är toligtvis en onlineläkare, allmänläkare eller familjeläkare. De brukar vara den första kontakten man har med sjukvården och ofta de som tar initiala prover och kan skicka dig vidare i sjukvårdskedjan om det visar sig att du har HCV.
 • Barnläkare – på samma sätt som ovan är det om du i stället är under 18 år eller om du söker läkarvård för ditt barn.
 • Hepatolog – en hepatolog är en leverspecialist och kan allt om sjukdomar som drabbar levern. Hepatologen kommer göra fördjupade tester och är ofta den som ställer en hepatit C diagnos. Vidare behandlar hepatologen infektionen och övervakar sjukdomsförloppet i svårare fall av HVC.
 • Gastroenterolog – Gastroenterologen specialliserar sig på sjukdomar som drabbar matsmältningsorgan, inklusive levern. Gastroenterologen och hepatologen är i relation till HCV relativt överlappande i sin kunskap.
 • Infektionsläkare – en infektionsläkare är specialiserad på sjudomar som orsakats av virus eller bakterier. I fall av hepatit C är infektionsläkaren ofta närvarande i den medicinska behandlingen.

Förbered ditt besök med läkaren

När du bokat ditt första besök med en läkare om du misstänker att du har hepatit C finns det några saker du kan göra, skriva ner och notera för att öka chanserna för att läkaren ska kunna ställa en korrekt diagnos.

 1. Symptom

  Skriv ner alla symptom inklusive sådana som verkar helt orelaterade till hepatit. Skriv ner när de startade och när de symptomen vanligtvis uppkommer.

 2. Medicinering

  Gör en lista över alla mediciner, vitaminer och kosttillskott du använder. Inkludera vilken dosering du tar av varje.

 3. Personlig information

  Skriv ner personlig hälsoinformation, inklusive tidigare sjukdomar orelaterade till hepatit C.

 4. Arbetssituation

  Notera om du har ett arbete som innebär regelbunden kontakt med blod, blodprodukter eller kroppsvätskor.

 5. Transfusioner och operationer

  Skriv ner alla gånger genomgått en operation, blodtransfusioner, dialys av njurarna, tatueringar, eller akupunktur. Notera också vilket eller vilka datum det gjorts.

 6. Droganvändande

  Notera om du använt droger genom injektioner.

 7. Sexuellt överförbara sjukdomar

  Var beredd på att svara på detaljerade frågor kring sexuell aktivitet och fall du haft sexuellt överförbara sjukdomar.

Vanliga frågor om hepatit C

✅ Vad är hepatit C?

Hepatit C (HCV) är en leverinfektion som orsakas av hepatit C virus. Hepatit C klassificeras som akut, vilket är en ny infektion, eller kronisk, som innebär en livslång infektion.

Akut hepatit C är de första 6 månaderna efter att du blivit smittad av HCV. Hepatit C kan vara ha ett kort sjukdomsförlopp, men för de allra flesta leder en akut infektion till en kronisk.

Kronisk hepatit C kan vara en livslång infektion och om den inte behandlas kan kronisk HCV orsaka stora hälsoproblem, inklusive leverskador, levercirros (skrumplever), levercancer, och man kan till och med dö.

✅ Hur stor risk är det att akut hepatit C övergår till kronisk?

Ungefär 75-85% av alla som smittas av HCV utvecklar sjukdomen till kroniskt tillstånd. Därför är det väldigt viktigt att du lär dig känna igen symptom. Ju snabbare du kan identifiera en hepatit C smitta, desto större chans att hålla behandla den innan den blir kronisk.

Läs mer om symptomen på denna sida.

✅ Hur smittar hepatit C?

Den vanligaste smittoorsaken av hepatit C är när blodet av en smittad person inträder i blodet hos en osmittad person. Tidigare kunde man få HCV också via blodtransfusioner, men man har, sedan 1992, kontrollerat donerat blod mot HCV, varför denna smittorisk idag är utraderad.

✅ Kan man bli smittad av hepatit C om man redan haft det?

Ja. Om du har varit smittad av hepatit C och lyckats bli frisk, kan du trots detta, bli smittad av viruset igen.

✅ Får man lämna blod om man har hepatit C?

Nej. I Sverige får man inte lämna blod om man har hepatit C.

✅ Hur behandlar man hepatit C?

Eftersom det finns olika genotyper av hepatit C finns det inte en rekommenderad behandlingsmetod av HCV. Behandlingen är också beroende på var i sjukdomsförloppet du är och vilken status det är på din hälsa.

Därför ska du alltid rådfråga en läkare om hur du ska behandla din hepatit C infektion.

✅ Kan jag dricka alkohol om jag har hepatit C?

Nej, det är inget vi rekommenderar på onlineläkarna.se. Eftersom levern drabbas hårt vid en hepatit C infektion och alkohol också kan orsaka skador på levern, är det inte att rekommendera att dricka alkohol samtidigt som du behandlas för HCV.